🌳มังคุดดอกดก
มังคุดตราด มังคุดจัทบุรี มังคุดระยอง การทำมังคุดให้ออกดอก มังคุดรัดใบอ่อน

แค่ 180 บาท ใช้ตัวเดียวสุดคุ้มมังคุดออกดอกดก ออกทุกยอด ใบอ่อนใบแก่ ออกดอกได้หมด

😍มังคุด
💥ทำดอกง่ายๆ รดน้ำปกติ ฉีดพ่นต่อเนื่องจร้า
💥ออกทุกยอด ใบอ่อน ใบแก่ ยอดเก่า ออกดอกได้หมด
💥ไม่ต้องเปิดตาดอก 💥ไม่ต้องเร่งออกเองจร้า
❌ไม่ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่นๆ❌ไม่ต้องใช้สารจับใบ
—————————————————
💥ใช้ตัวเดียวจบ ตั้งแต่ต้นจนเก็บผล💥
💥ช่วยให้ดอกออกง่ายๆ ออกทุกยอด
เน้นฉีดพ่นต่อเนื่อง สินค้าไม่ใช้ตัวเร่งดอก เน้นทำต้นให้สมบูรณ์ พืชที่มีดอกมีผลจะออกเองโดยไม่ต้องเปิดตาดอก
💥ไม่ต้องเร่ง แค่รดน้ำ และฉีดพ่นต่อเนื่องจนเก็บผลผลิต ช่วยให้หูเขียว
—————————————————
ผิวมัน ลูกใหญ่ เสมอกัน ช่วยให้รสชาติ
ผลไม้ดี ผิวสวย
💥 ฉีดพ่นรอบแรก 7วัน 7วัน รอบเดียว
ต่อไปฉีดพ่นทุกๆ10-15 วันครั้ง ให้รดน้ำปกติ ห้ามงดน้ำเด็ดขาด
ไม่ต้องกวาดโคน รดน้ำอย่างเดียว
❌(ห้ามใช้ร่วมกับตัวอื่นๆ ห้ามเด็ดขาด)❌
💥ใช้ร่วมได้คือ ยาฆ่าหนอน ยาฆ่าแมลง ยาเชื้อรา แค่นี้


มังคุดออกดอกทุกปี ใช้เกษตรขั้นเทพมา6ปี ถ้าไม่ดีคงไม่ทนใช้

🍏มังคุดออกทุกยอด ไม่ต้องลุ้น ออกง่ายทุกปี ตัวเดียวจบ

🍏ก้านลูกยาว หูเขียว ผิวมันเงา ลูกใหญ่เท่าเทียมกัน

❌มังคุดไม่ต้องปวดหัวใช้หลายตัว ฉีดพ่นตัวเดียว รดน้ำปกติ

❌ไม่ต้องใช้สารจับใบ ไม่ต้องบวกสูตรนั้นสูตรนี้ให้วุ่นวาย

❌ไม่ต้องคิดมาก รดน้ำปกติอย่างที่เคยรด และพ่นวีทิพย์

❌ไม่ต้องลุ้น ฉีดพ่นตามระยะที่แนะนำ เดียวออกเอง

❌ไม่ต้องเปิดตาดอก ไม่ต้องงดน้ำ ไม่ต้องทรมารต้นมังคุด

—————————————————


💥ใช้เกษตรขั้นเทพ ใบอ่อนใบแก่ ยอดเก่า ออกดอกได้หมด

❌ไม่ต้องตามฉีดกี่รอบจะออกดอก เพราะไม่ใช้ตัวเร่งดอก

ใช้ตามคำแนะนำออกจริง 💥ชาวสวนมากกว่า 2พันสวน

ที่ใช้ออกจริง ไม่มะโน ไม่สร้างภาพ ใช้จริงต้นพืชไม่โกหก

—————————————————

💥วิธีใช้ ใช้ได้ตลอดทุกๆช่วง ใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิด

📌ฉีดพ่นรอบแรก 7 วันครั้ง 7วันครั้ง รอบเดียว

📌ต่อไปฉีดพ่นทุกๆ10-15 วันครั้ง ฉีดต่อเนื่องไปจนเก็บผลผลิต

หูจะเขียวตั้งแต่ลูกเล็ก ผิวเขียวสวย เงางาม ลูกใหญ่เท่ากัน


มังคุด ออกดอกง่ายๆ ออกทุกยอด แค่รดน้ำปกติ ฉีดพ่นต่อเนื่อง

🔥ไม่ต้องลุ้น มังคุด ออกดอกง่ายๆ รดน้ำปกติ

👉ออกทุกยอด ใบอ่อน ใบแก่ออกดอกได้หมด

👉ฉีดพ่นตามที่แนะนำ ออกแน่นอน ไม่ต้องลุ้น

—————————————————

❌ไม่ต้องใช้หลายตัวให้วุ่นวาย ฉีดพ่นตัวเดียว รดน้ำปกติ

❌ไม่ต้องใช้สารจับใบ ไม่ต้องบวกสูตรนั้นสูตรนี้ให้วุ่นวาย

❌ไม่ต้องลุ้น ฉีดพ่นตามระยะที่แนะนำ ออกดอกจริง

❌ไม่ต้องเปิดตาดอก ไม่ต้องงดน้ำ ไม่ต้องทรมารต้นมังคุด

—————————————————

ฉีดครั้งแรก เว้น 7 วัน จึงฉีดอีกครั้ง

ครั้งต่อไปทุกๆ 10-15 วัน ไม่ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่น

—————————————————

📣ข้อดีของผลิตภัณฑ์จากเกษตรขั้นเทพ

💥ใบอ่อนใบแก่ ยอดเก่า ออกดอกได้หมด

💥ก้านลูกยาว หูเขียว ผิวมันเงา ลูกใหญ่เท่าๆ กัน

💥ชาวสวนมากกว่า 2 พันสวนที่ใช้ออกจริง

💥ใช้ได้ตลอดทุกๆช่วง ใช้ได้กับต้นไม้ทุกๆชนิด👉วิธีฉีด

ฉีดครั้งแรก7วันและ เว้น 7 วัน จึงฉีดอีกครั้ง

ครั้งต่อไปทุกๆ 10-15 วัน ไม่ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่น

ฉีดต่อเนื่อง จนเก็บผลผลิต หูจะเขียวตั้งแต่ลูกเล็ก

ผิวเขียวสวย เงางาม ลูกใหญ่เท่าๆ กันทุเรียนรอดตาย
ทุเรียนหายจากเชื้อรา ทุเรียนฟื้น แก่เชื้อราทุเรียน


ทุเรียน 5 ปี ดอกออกตามยอดใบอ่อน ดอกก็ออกใบอ่อนก็ออก ไม่สลัดลูกทิ้ง 1เดียวในไทย
💥ทุเรียน 5 ปี ใบอ่อนก็ออกดอกไม่ร่วง ติดทุกดอก
💥ไม่ต้องใช้ หลายตัวให้วุ่นวายปวดหัว💥 ตัวเดียวจบ
❌ไม่ต้องอดน้ำทุเรียน❌ไม่ต้องทำให้ทุเรียนเครียด
❌ไม่ต้องเปิดตาดอก ❌ออกเองไม่ต้องเร่ง
❌ไม่ต้องใช้สารจับใบ❌ ไม่ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่นๆ
—————————————————
  💥ใบอ่อนแตกพร้อมมีดอก ก็ไม่สลัดลูกทิ้ง💥
             💥ให้ฉีดพ่นต่อเนื่อง รดน้ำปกติ ใช้ได้ทุกๆช่วง     💥ทุเรียนพึ่งปลูกก็ใช้ได้ ทุเรียนกี่ปีก็ใช้ได้หมด
         💥ดอกออกแล้วก็ใช้ได้ เป็นลูกแล้วก็ใช้ได้               💥ช่วยสะสมอาหาร ช่วยให้ติดดอกไม่ร่วง
                                      💥ดอกดก หางแย้เขียว ผลใหญ่เร็ว ทรงสวย ผิวสวย  💥หนามเขียว น้ำหนักดี รสชาตดี ใช้ได้ทุกๆช่วง จนเก็บผล
💥เพียงชุดละ 180 บาท จบในชุดเดียว
—————————————————
ใช้ได้ทุกๆช่วง ตั้งแต่เริ่มปลูกถึงทุเรียนใหญ่
ทุเรียนเล็กพึ่งปลูก ก็ใช้ได้เลย นะค่ะ จะปลูกกี่วันก็ใช้ได้เลย
(ฉีดต่อเนื่อง จนเก็บผลผลิต ช่วยให้ลูกใหญ่เร็ว หนามเขียว รสชาตดี )
ฉีดรอบแรก7วัน 7วันครั้งรอบเดียว
ต่อไปและทุกๆ10-15 วันครัั้ง ไม่ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่น
💥1ชุดผสมน้ำได้ 200 ลิตร จร้าสุดค้ม
💥ไม้ผล ต้องสั่ง 6ชุด ขึ้นไป ได้ผลแน่นอนทุเรียนออกดอกดกทุกกิ่ง ออกต่อเนื่อง ใบอ่อนก็ออก ดอกก็ออก ไม่สลัดดอกทิ้ง
💥ทุเรียน ออกดอก ดกทุกกิ่ง 💥ออกต่อเนื่อง ต้นไม่โทรม
💥ไม่ต้องใช้ หลายตัวให้วุ่นวายปวดหัว💥 ตัวเดียวจบ
—————————————————
❌ไม่ต้องอดน้ำทุเรียน❌ไม่ต้องทำให้ทุเรียนเครียด
❌ไม่ต้องเปิดตาดอก ❌ออกเองไม่ต้องเร่ง
❌ไม่ต้องใช้สารจับใบ❌ ไม่ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่นๆ
—————————————————
💥ใบอ่อนแตกพร้อมมีดอก ก็ไม่สลัดลูกทิ้ง💥
💥ให้ฉีดพ่นต่อเนื่อง รดน้ำปกติ ใช้ได้ทุกๆช่วง
💥ทุเรียนพึ่งปลูกก็ใช้ได้ ทุเรียนกี่ปีก็ใช้ได้หมด
💥ดอกออกแล้วก็ใช้ได้ เป็นลูกแล้วก็ใช้ได้
💥ช่วยสะสมอาหาร ช่วยให้ติดดอกไม่ร่วง
—————————————————
💥ดอกดก หางแย้เขียว ผลใหญ่เร็ว ทรงสวย ผิวสวย
💥หนามเขียว น้ำหนักดี รสชาตดี ใช้ได้ทุกๆช่วง จนเก็บผล
💥เพียงชุดละ 180 บาท จบในชุดเดียวจร้า
💥1ชุดผสมน้ำได้ 200 ลิตร จร้าสุดค้ม
💥ไม้ผล ต้องสั่ง 5ชุด ขึ้นไป ได้ผลแน่นอน


ฝรั่งดกๆ ฝรั่งผลสวย

ฝรั่งผิวสวย ฝรั่งเนื้อกรอบนอกนุ่มใน ฝรั่งรสชาติดี


ฝรั่งกิมจู ผิวผลสวย รสชาตดี


💥ฝรั่งเนื้อกรอบนอกนุ่มใน
🔥ฝรั่งกิมจู ผิวสวย รสชาตดี ดูแลง่ายๆ
🔥ดอกออกต่อเนื่อง ต้นใบ สมบูรณ์
—————————————————
👉ฉีดต่อเนื่อง จนเก็บผลผลิต 
👉ฉีดครั้งแรก เว้น 7 วัน จึงฉีดอีกครั้ง
👉ครั้งต่อไปทุกๆ 10-15 วัน ไม่ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่น
👉ฝรั่ง ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นปลูก จนติดดอกออกผล
ใช้ได้ทุกๆช่วง
—————————————————
👉ช่วยให้ต้นฝรั่งสมบูรณ์ ติดดอกดก ดอกไม่ร่วง
ผลโตไว ผลใหญ่ผิวเขียวใส รสชาตหวานกรอบ
👉ช่วงมีดอกแล้ว ก็ฉีดได้เลย ช่วงมีผลแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะ ผลจะใหญ่เร็ว
🔥สุดคุ้ม🔥
- 1ชุดผสมน้ำได้ 200 ลิตร
- ไม้ผล สั่ง 6ชุด ขึ้นไป ฉีดพ่นต่อเนื่อง
- จะเห็นนผลจัดเจน ลดต้นทุนได้จริง


ข้าวโพดฟักใหญ่ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดทนแล้ง

ข้าวโพดขาดน้ำ ตั้งแต่ปลูก ยังโตได้ ออกฝักใหญ่ เพียงชุดละ180บาท

🔥ข้าวโพด ขาดน้ำ ตั้งแต่ปลูก ออกฝัก ปกติ

🔥ฝักใหญ่ ต้นใบตามสภาพ ที่ขาดน้ำ

🔥มีเวลาดูแล แค่วันหยุด ก็ทำเกษตรได้

—————————————————

👉ฉีดได้ตั้งแต่ มีใบ3-4ใบ ต้นจะโตเร็ว แข็งแรง

สภาวะแล้ง หรือขาดน้ำ ต้นจะโตต่อเนื่องได้

👉ให้ฉีดพ่น ต่อเนื่องจนเข้าฉีดพ่นไม่ได้ 

หรือฉีด จนเก็บผลผลิต

👉ฉีดครั้งแรก เว้น 7 วัน จึงฉีดอีกครั้ง 

ครั้งต่อไปทุกๆ 10-15 วัน ไม่ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่น

—————————————————

🔥สุดคุ้ม🔥

- 1ชุด มีน้ำ1ขวด ตัวผง2ซอง ผสมน้ำได้ 200 ลิตร 

- ไม้ที่มีผล สั่ง 6ชุด ขึ้นไป ได้ผลแน่นอน

✅ใช้กับต้นไม้สุดรักก็ออกผลเลิศขายต่อก็กำไรปังสุด 

. เบื่อมั้ย⁉️ กับการต้องมานั่งกังวลเรื่องผลผลิตและรายได้ตลอดเวลา😥 

✅ทุกปัญหาพืชผลจะหมดไป แถม ประหยัดต้นทุนปุ๋ยได้ดี

✅ใช้ง่าย แถมประหยัดได้ โดยใช้แค่ 1 ชุดต่อน้ำ200ลิตร

—————————————————

ขนาดขวด 15 cc. ผสมน้ำได้สูงถึง 200 ลิตร 

ฉีดพ่นทุกๆ 7-15 วัน

✅ถูกและดี แถมปลอดภัย ไร้สารเคมีอันตรายต่อร่างกายและต้นไม้

ยิงสารอาหารเช้าตรงถึงระดับชั้นเซลล์ให้พืชของท่าน🌳


แก้โรคเชื้อราไวรัสมะละกอ 

แก้เชื้อราไวรัสมะละกอให้หายขาด
📌รักษาเชิ้อรา มะละกอ ให้หายขาด
📌ใช้ตามคำแนะนำ ฟื้นแน่นอน
—————————————————
🔥วีร่า ควบคุมโรคพืช 📌ขนาด100ซีซี
📌1ขวด ผสมน้ำได้ 600 ลิตร
—————————————————
📌ใช้ได้กับพืชทุกๆชนิด ต้นไม้ทุกชิดใช้ได้หมด
📌ฉีดพ่นให้ทั่วลำต้นและโคนต้น รวมถึงกิ่งก้านและใบ
📌ก่อนฉีดให้รดน้ำที่โคนต้นตอนเช้า
📌หลังจากนั้นตอนเย็นให้ฉีดตัวควบคุมโรคเชื้อรา
📌ตัวควบคุมเชื้อรา ให้เน้นฉีดตัวเดียวๆ ห้ามผสมตัวอื่นร่วมไม่งั้นจะไม่หายขาด
—————————————————
📣วิธีใช้
⭕1ฝา ต่อน้ำ20ลิตร ฉีดช่วงเย็น
⭕ฉีด 3 วันครั้งถ้าเป็นเชื้อราแล้ว
⭕ให้สังเกตุ การฟื้น เช่นแตกยอดใหม่ หรือตุมตาใบแสดงว่าเริ่มฟื้นแล้ว
⭕ถ้าป้องกันให้ฉีดพ่น เดือนละ 2 ครั้งทุกๆ15วัน
—————————————————
📣ข้อควรระวัง
การแก้ให้หายขาดห้ามใส่ปุ๋ยทางดินทุกๆชนิดให้หยุดอาหารทางใบ ก็ให้หยุด ให้ฉีดตามคำแนะนำ จะหายขาด❗
(ให้ฉีดพ่นตามคำแนะนำ ฟื้นได้แน่นอน)

ผักกาดเขียว เชื้อราไม่กวน ต้นใบ สมบูรณ์


🔥ผักกาด สดๆ สวยๆ หัวใจใหญ่
🔥ต้นกราบใบแข็งแรง โรคไม่กวน
🔥น้ำหนักดี พอค้าแม่ค้ารับซื้อชอบ
❌ไม่ต้องใช้หลายตัวให้วุ่นวาย ฉีดพ่นตัวเดียว
❌ไม่ต้องใช้สารจับใบ ไม่ต้องบวกสูตรนั้นสูตรนี้ให้วุ่นวาย
—————————————————
ฉีดครั้งแรก เว้น 7 วัน จึงฉีดอีกครั้ง
ครั้งต่อไปทุกๆ 10-15 วัน ไม่ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่น
—————————————————
👉วิธีฉีด 
ฉีดครั้งแรก7วันและ เว้น 7 วัน จึงฉีดอีกครั้ง
ครั้งต่อไปทุกๆ 10-15 วัน ไม่ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่น
ฉีดต่อเนื่อง จนเก็บผลผลิต
🔥สุดคุ้ม🔥
- 1ชุดผสมน้ำได้ 200 ลิตร ราคาชุดละ180บาท

พริกไทยดก
ป้องกันเชื้อราพริกไทย


ทุเรียนดก ลูกใหญ่ 
ไม่ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่นๆ
ขอบคุณ 💖คุณทนงศักดิ์
เจ้าของสวนทุเรียน
จ.นครศรีธรรมราช 
ทำมังคุด ให้ออกดอกทุกยอด
ใช้จริงออกจริง 💯%


ไม่ต้องเร่งดอกจร้า ไม่ต้องเปิดตาดอก จร้า
แค่ฉีดพ่น วีทิพย์เทอร์โบ ออกเองไม่ต้องเร่งจร้า
ทุเรียน อายุน้อย อายุมาก ออกดอก 💯%ยกนิ้ว👍🏼 มังคุด ต้นอายุ 4-5 ปี
ออกดอกทุกยอด 💯%


ว๊าว ว๊าว ใบจะอ่อน ใบจะแก่ ออกดอกหมดจร้ามังคุด
🔥 ใช้จริงออกจริง ลูกค้าใช้มาแล้ว 5-6 ปี 
🔥 จะออก ทุกๆยอด พร้อมๆกัน ดอกดก ดอกใหญ่
🔥 การทำมังคุด ให้ติดดอก ไม่ใช่เรื่องยาก
🔥 หูเขียว ผิวมังคุดมันเงา ใช้จริงออกจริงข้าวโพดขาดน้ำ ตั้งแต่ปลูก ยังโตได้ ออกฝักใหญ่ เพียงชุดละ180บาท

🔥ข้าวโพด ขาดน้ำ ตั้งแต่ปลูก ออกฝัก ปกติ
🔥ฝักใหญ่ ต้นใบตามสภาพ ที่ขาดน้ำ
🔥มีเวลาดูแล แค่วันหยุด ก็ทำเกษตรได้
—————————————————
🔥โปรโมชั่นพิเศษ
💰เพียงชุดละ 180 บาท จากปกติ 250 บาท
📩 สั่ง 6 ชุดขึ้นไป ไม่เสียค่าจัดส่งนะค่ะ
—————————————————
👉ฉีดได้ตั้งแต่ มีใบ3-4ใบ ต้นจะโตเร็ว แข็งแรง
สู็ภาวะแล้ง หรือขาดน้ำ ต้นจะโตต่อเนื่องได้
👉ให้ฉีดพ่น ต่อเนื่องจนเข้าฉีดพ่นไม่ได้
หรือฉีด จนเก็บผลผลิต
👉ฉีดครั้งแรก เว้น 7 วัน จึงฉีดอีกครั้ง
ครั้งต่อไปทุกๆ 10-15 วัน ไม่ต้องใช้ร่วมกับตัวอื่น
🔥สุดคุ้ม🔥
- 1ชุด มีน้ำ1ขวด ตัวผง2ซอง ผสมน้ำได้ 200 ลิตร
- ไม้ที่มีผล สั่ง 6ชุด ขึ้นไป ได้ผลแน่นอน🔥 ปัญหา การปลูกแตงโม ที่เจอ จะหมดไป

 🔥 แตงไม่โต ต้นใบแคระแกรน ไม่กินปุ๋ย

 🔥 ยอดไม่เดิน ปุ๋ยก็ใส่ ฮอโมนด์ก็ฉีด ยังไม่ดี

🍉🌾🌾🌾ข้าวแตกกอดี ต้นกลม ใบตั้ง รวงข้าวยาว ไม่ต้องใช้ตัวอื่นร่วม 🌾🌾🌾
🌾 ข้าว1 เมล็ด แตกกอได้ถึง 12 ต้น แค่180 บาท
🌾ต้นกลม ต้นแข็ง ใบตั้ง ใบเขียว🌾
🌾 กินปุ๋ยเก่ง ต้นข้าวโตได้ทุกสภาวะ 🌾
🌾 น้ำนมเยอะ ออกรวงยาว เม็ดข้าวไม่ลีบ🌾
❌ หนอน แมลงไม่กวน เชื้อราไม่มี🌾
❌ ไม่ต้องผสมตัวไหนเพิ่ม ใช้แค่ตัวเดียว สุดคุ้ม
❌ ห้ามใช้สารจับใบ ไม่จำเป็นต้องใช้
—————————————————

📩 สั่งราคาโปร เพียงชุดละ 180 บาท
🔥ลดต้นทุนได้จริง 1 ชุด ผสมน้ำได้ 200 ลิตร
1ชุด มีตัวน้ำให้1ขวด ชนิดผง 2ซอง
🔥วิธีใช้ ใช้ได้ จนข้าวอายุ80วัน
ฉีดครั้งแรก (หลังจากฉีดยาคุมฆ่าหญ้า )
🔥ใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลงได้ ยาเชื้อราได้
🔥ใช้แล้วข้าวโตเร็ว แตกกอดี ต้นกลมต้นใหญ่
ใบตั้งเขียวอ่อน ลำต้นใบแข็งแรง หนอนแมลงไม่กวน
—————————————————

🔥ช่วยให้น้ำนมเยอะ ระว่างการตั้งท้อง ช่วงข้าว 45-60 วัน 
ช่วยให้ออกรวงเสมอ รวงยาว เมล็ดข้าวไม่ลีบ
🔥แนะนำให้ฉีดกอน ใส่ปุ๋ย เพราะข้าวจะโตดีโตเร็ว
(หรืออาจจะไม่ต้องใส่ปุ๋ย ได้เลย ถ้าข้าวโตดี )
🔥ฉีดรอบแรกที่ใช้ 7 วัน 7วัน และทุกๆ10-15 วันครั้ง
ฉีดจนข้าวอายุ80วัน ให้หยุดฉีด เพราะข้าวจะไม่กินอาหารแล้วค่ะ
😍ไม่ต้องผสมตัวไหนเพิ่ม ใช้แค่ตัวเดียว สุดคุ้ม👉 ปลูกพริกให้ดกๆ ต้นสวย ดอกดก เม็ดสวย 👈
🌶️

ข้าวโพด 2-3 ฝักต่อต้น
🌽
‼️ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอ‼️


ลูกค้ารีวิวข้าวโพด🌽การทำ มังคุด ให้ติดดอก
ไม่ใช่เรื่องยาก

👉🏻 วีทิพย์เทอร์โบ 👈🏻

  ✅  การทำมังคุด ให้ติดดอก ไม่ใช่เรื่องยาก

  ✅  ใบอ่อน ใบแก่ ดอกออกได้หมด ทุกๆยอด 
  ✅  จะออก พร้อมๆกัน ดอกดก ดอกใหญ่
  ✅  หูเขียว ผิวมังคุดมันเงา ปรึกษาฟรีนะค่ะ
  ✅  ประกอบด้วย วีทิพย์เทอร์โบ 1 ขวด
  ✅  พร้อมแบบผง 2 ซอง 1ชุด ผสมน้ำได้ 200 ลิตร
   👍🏻 ปลอดสารพิษ ห่างไกลโรคมะเร็ง 
  📌  ลดตุ้นทุน การใส่ปุ๋ยได้ดี 
  📌  เกษตรกรประทับใจ ตั้งแต่ใช้ครั้งแรก 📌
  👍🏻  พิสูจน์ด้วยตัว ท่านเองได้แล้ววันนี้  👍🏻


🔥🔥 โปรไฟลุกชุดละ🔥🔥

🛒 180 บาท 1 ชุดผสมน้ำได้ 200 ลิตร 🛒   🌳  ใช้ได้ตลอดจนเก็บผลผลิต ไม้ผล พืชสวน พืชไร่ ผัก

   📦  มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ พร้อมเก็บเงินปลายทาง 📦

   🌱  ผลิตภัณฑ์ อะมิโนชนิดน้ำเข้มข้น  🌱 


 👇🏻👇🏻 การทำมังคุด ให้ติดดอก ไม่ใช่เรื่องยาก 👇🏻👇🏻


   📌 การทำมังคุด ให้ติดดอก ไม่ใช่เรื่องยาก  📌
 ✅  ใบอ่อน ใบแก่ ดอกออกได้หมด ทุกๆยอด 

 ✅  จะออก พร้อมๆกัน ดอกดก ดอกใหญ่

 ✅  หูเขียว ผิวมังคุดมันเงา ปรึกษาฟรีนะค่ะ

 ✅  ผลิตภัณฑ์ อะมิโนชนิดน้ำเข้มข้น 
 ✅  ปลอดสารพิษ ห่างไกลโรคมะเร็ง 

 ✅  ลดตุ้นทุน การใส่ปุ๋ยได้ดี 

 ✅  เกษตรกรประทับใจ ตั้งแต่ใช้ครั้งแรก

 ✅  พิสูจน์ด้วยตัว ท่านเองได้แล้ววันนี้


👇🏻👇🏻 ปัญหา การปลูกแตงโม ที่เจอ จะหมดไป 👇🏻👇🏻


   📌  แตงไม่โต ต้นใบแคระแกรน ไม่กินปุ๋ย  📌
   ✅  ยอดไม่เดิน ปุ๋ยก็ใส่ ฮอโมนด์ก็ฉีด ยังไม่ดี

   ✅  ช่วยให้ ต้นอวบ ใบเขียวใหญ่
 
✅  ทนแล้ง ใบต้นสู้แดด ติดดอกไม่ร่วง 

  ✅  ผลใหญ่ เนื้อแดง รสชาตหวานฉ่ำ 

  ✅  หนอน แมลงไม่กวน เชื้อราไม่มี


👇🏻👇🏻 วีทู ล่อแมลงวันทอง 👇🏻👇🏻

สมุนไพร ปลอดภัยต่อคนและสัตว์  ปลอยภัยต่อสิ่งแวดล้อม


รีวิวจากผู้ใช้จริง

⭐⭐


รีวิวบางส่วนจากผู้ใช้งานจริงถ้ายังไม่มั่นใจในวิธีการใช้

เราให้คำปรึกษาฟรี

   โทรสั่งจะเร็วที่สุด

066 -1599463 สายด่วน

    📍   เกษตรขั้นเทพ หวังว่าจะได้ช่วยให้เกษตรกรทุกท่าน 📍

    📍   มีผลผลิตที่ดีขึ้น และปลดหนี้ได้กันถ้วนหน้า  📍


วีทิพย์เทอร์โบ เกษตรขั้นเทพ

สั่งซื้อ 1-5 ชุด จะมีค่าส่ง 70 บาท

ถ้าสั่งซื้อ 6 ชุด ขึ้นไป ส่งฟรี

วิธีสั่งซื้อกดตุม ตรงจำนวนที่สั่งซื้อ 

เช่น ถ้าสั่งซื้อ 6 ชุด ให้กดตุม 6 ชุด 1080 บาท 

กดสั่งซื้อ ตามจำนวนที่สั่งซื้อได้เลยค่ะ


วีทิพย์เทอร์โบ เกษตรขั้นเทพ

฿ 0

ราคา :
ติดต่อ