รีวิวผลผลิตข้าวโพด?ใช้ได้จร้า ข้าวโพด

ใช้ได้ตั้งเริ่มปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว

ฉีดพ่นตามคำแนะนำได้เลยจร้า


?ข้าวโพดใช้ได้ตั้งแต่เริ่มปลูก ฉีดต่อเนื่อง

จนกอนหักฟัก 10 วัน

ช่วยให้ ต้นข้าวโพดโตเร็วต้น

ใหญ่แข็งแรงช่วยให้ทนแล้ง

ช่วยให้ ใบเขียวแข็งแรง ทนโตโรคและแมลง

ช่วยให้ฟักข้าวโพดใหญ่ เนื้อเต็มฟัก 1ต้น อาจได้2ฟัก ขนาดฟักใหญ่


?ฉีดพ่นครั้งแรกทุกๆ7วันครั้ง 7วันครั้ง และถ้าข้าวโพดโตดี ฟักใหญ่เร็ว

ก็ไม่ต้องเร่งฉีด ก็ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วันครั้ง นะค่ะ


(ห้ามใช้ร่วมกับตัวอื่นๆ ?เช่นสารจับใบ )

ทำตามคำแนะนำ ได้ผลแน่นอน ต้นพืชไม่โหกนะคะ

ติดต่อ