รีวิวผลผลิตถั่วฝักยาว

?ใช้ได้กับพืชผักทุกๆชนิด

พืชไร่ พืชสวน ไม้ผลไม้ดอก ไม้ประดับ


?ฉีดพ่นตั้งแต่เริ่มปลูก จนหมดอายุต้นได้เลย

ปลูกแล้วมีดอกมีฟัก ฉีดได้เลยจร้า

?ใช้ตามคำแนะนำได้เลยจร้า
ฉีดพ่นได้ทุกๆช่วง ช่วยให้พืชผักโตเร็ว โตไว

ติดดอกจั่นดก ฟักยาวสวย ดอกไม่หลุดร่วง

ฉีดพ่นครั้งแรกทุก7วัน7วันครั้ง ต้นพืชผักโตดี ดอกดก

ฟักดก ให้ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วันครั้ง นะค่ะ

ปลอดสาร ฉีดพ่นแล้วสามารถ เก็บทานได้

(ห้ามใช้ร่วมกับตัวอื่นๆ ยาจับใบก็ห้าม )

ได้ผลแน่นอน ต้นพืชไม่โกหก

ติดต่อ