รีวิวผลผลิตทุเรียนใช้ได้ ตั้งแต่ทุเรียน ปลูกใหม่

ทุเรียน 1-50 ปี ทุเรียนกี่ปี ก็ใช้ได้ นะค่ะ

ใช้ทำต้น ทำดอก บำรุงผลให้ใหญ่ หนามเขียว

จบในชุดนี้เลยค่ะ


?ใช้ได้ทุกๆช่วง ทุเรียนเล็ก ทุเรียนใหญ่

ใช้ได้หมด ช่วยให้ต้นใบใหญ่สมบูรณ์

สะสมอาหารทำดอก บำรุงผลให้ใหญ่


?ทุเรียนผิวจะสวย เน้นฉีดใต้ใบ หรือใต้ทรงพุ่ม
ช่วงดอกบาน ให้หยุดฉีด
พอเริ่มเป็นหางแย้ ให้ฉีดได้ต่อ

?เน้นฉีดที่ใต้ใบ จะได้ผลดี นะค่ะ
ไม่ต้องฉีดที่ลูกทุเรียน นะค่ะ
เพราะอาหารจะเข้าทางใต้ใบ
ได้ดีที่สุด

?(ฉีดต่อเนื่อง จนเก็บผลผลิต ช่วยให้ลูกใหญ่เร็ว หนามเขียว รสชาตดี )
ฉีดรอบแรก7วันครั้ง7วัน และทุกๆ10-15 วันครัั้ง

?ห้ามใช้ร่วมกับตัวอื่น เช่น สารจับใบ
ฮอโมนๆ หรืออาหารทางใบทุกๆชนิด

✅ยาฆ่าแมลง ยาเชื้อรา ร่วมได้ นะค่ะติดต่อ