รีวิวผลผลิตนาข้าว
นาข้าว ⭐ โดนยาฆ่าหญ้า  ยังออกรวง

???


ใช้ได้จนข้าวอายุ80วัน

?ฉีดครั้งแรก (หลังจากฉีดยาคุมฆ่าหญ้า )

ใช้แล้วข้าวโตเร็ว แตกกอดี ต้นกลมต้นใหญ่

✅ใบตั้งเขียวอ่อน ลำต้นใบแข็งแรง หนอนแมลงไม่กวน

ช่วยให้น้ำนมเยอะ ระว่างการตั้งท้อง ช่วงข้าว 45-60 วัน

?ช่วยให้ออกรวงเสมอ รวงยาว เมล็ดข้าวไม่ลีบ

แนะนำให้ฉีดกอน ใส่ปุ๋ย เพราะข้าวจะโตดีโตเร็ว

(หรืออาจจะไม่ต้องใส่ปุ๋ย ได้เลย ถ้าข้าวโตดี )

?ฉีดรอบแรกที่ใช้ 7 วัน 7วัน และทุกๆ10-15 วันครั้ง

ฉีดจนข้าวอายุ80วัน ให้หยุดฉีด เพราะข้าวจะไม่กินอาหารแล้วค่ะ

?ใน 1 ชุด ผสมน้ำได้ 200 ลิตร

1ชุด มีตัวน้ำให้1ขวด ชนิดผง 2ซอง

?1ชุด ฉีดพ่นนาข้าวได้ 8-10 ไร่ ขึ้นอยู่กับการเดินของผู้ฉีด 


ติดต่อ