รีวิวผลผลิตฝรั่ง

ฝรั่ง ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นปลูก จนติดดอกออกผล

ใช้ได้ทุกๆช่วง

ช่วยให้ต้นฝรั่งสมบูรณ์ ติดดอกดก ดอกไม่ร่วง

ผลโตไว ผลใหญ่ผิวเขียวใส รสชาตหวานกรอบ

ช่วงมีดอกแล้ว ก็ฉีดได้เลย

ช่วงมีผลแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะ ผลจะใหญ่เร็ว

รีวิวผู้ใช้วีทิพย์เทอร์โบ
ฉีดพ่นทางใบ ได้ทุกๆช่วงเลย

ช่วงทำต้น ช่วงทำดอก บำรุงผลให้ใหญ่


?ฉีดพ่นครั้งแรก รอบ แรก7วัน7วัน

และ ถ้าติดดอกออกผลดี ทุกๆ 10-15 วันครั้ง

ใช้ได้ กับ พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ผัก เห็ด ไม้ดอก


?ใช้ได้ กับพืชทุกๆชนิด นะคะ


❌ไม่ต้อง ผสมตัวอื่นเพิ่มนะค่ะ เช่นยาจับใบ ปุ๋ยน้ำต่างๆ

และ หยุดใส่ปุ๋ยทางดิน นะค่ะ เพื่อให้เห็น การทำงาน

ของวีทิพย์เทอร์โบ เพื่อให้ลดต้นทุนได้จริงๆ ค่ะคุณ

ติดต่อ