รีวิวผลผลิคฟักทอง

?พืชผัก พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ไม้ดอก


?ใช้ได้กับพืชทุกๆชนิดเลยจร้า


?ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มต้นปลูก จนหมดอายุพืช

?ฉีดพ่นได้ทุกๆช่วงตามคำแนะนำได้เลย

?ปลอดสารจร้า

?รีวิว ผู้ที่ใช้ วีทิพย์เทอร์โบ
?ฉีดพ่นชุดเพิ่มผลผลิต ช่วยให้พืชผัก

โตเร็ว โตไว ทนแล้ง ทนต่อโรคและแมลง

ติดดอกออกผลดก ดอกผลไม่หลุดร่วง

?ช่วยให้ขนาดผลใหญ่ ผลสวย ผิวสวย รสชาตดี


?ฉีดพ่นครั้งแรกทุก7วัน7วันครั้ง ต้นพืชผักโตดี ดอกดก

ผลดก ให้ฉีดพ่นทุกๆ 10-15 วันครั้ง นะคะ


?ปลอดสาร ฉีดพ่นแล้วสามารถ เก็บทานได้

(ห้ามใช้ร่วมกับตัวอื่นๆ ยาจับใบก็ห้าม)


?ได้ผลแน่นอน ต้นพืชไม่โกหก

?สั่งซื้อราคาโปรพิเศษ

ติดต่อ