รีวิวผลผลิตมะนาว

?มะนาว ใช้ได้ตลอด ทุกๆช่วงเลยจร้า

?ฉีดพ่นตามคำแนะนำได้เลยจร้า
?วิธีใช้จร้า มะนาว ใช้ได้ทุกๆช่วงเลยจร้า

ช่วยให้มะนาวโตเร็ว โตไว ดอกดก

ผลผลิตดี ลูกใหญ่ผิวสวย


?ฉีดพ่นครั้งแรกทุก7วัน 7วันครั้ง

ถ้ามะนาวโตดี ดอกดก ลูกใหญดี

?ให้ฉีดทุกๆ10-15 วันครั้ง ลูกมะนาวจะใหญ่เร็ว


?หมายเหตุ ช่วงออกดอก ให้หยุด ฉีด และห้ามใส่ปุ่ยทางดิน

ไม่ยังงั้น ดอกจะร่วงหมด พอดอกเริ่มสลัดกลีบดอกแล้ว


?หรือเป็นลูกเท่าเม็ดถัวเขียว ให้ฉีดพ่นต่อ จนเก็บผล มะนาว

ถ้าฉีดต่อเนื่องไป ดอกออกมาอีก ก้ให้หยุดฉีดอีกนะคะ

ติดต่อ