รีวิวผลผลิตมะละกอ

มะละกอ ใช้ได้ทุกช่วง ตั้งเริ่มปลูก จนมีดอก

มีผล ฉีดพ่นได้ทุกๆช่วง ช่วยให้ต้น มะละกอโตเร็ว แข็งแรง

ติดดอกดก ผลทรงสวย สีสวย

รสชาตหวาน ฉีดพ่นตามคำแนะนำได้เลยค่ะ

ฉีดต่อเนื่อง จนหมดอายุต้นได้เลยค่ะ
? ฉีดพ่นทางใบ ได้ทุกๆช่วงเลย

ช่วงทำต้น ช่วงทำดอก บำรุงผลให้ใหญ่


?ฉีดพ่นครั้งแรก รอบ แรก7วัน7วัน

และ ถ้าติดดอกออกผลดี ทุกๆ 10-15 วันครั้ง

ใช้ได้ กับ พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล ผัก เห็ด ไม้ดอก


?ใช้ได้ กับพืชทุกๆชนิด นะค่ะ

❌ไม่ต้อง ผสมตัวอื่นเพิ่มนะค่ะ เช่นยาจับใบ ปุ๋ยน้ำต่างๆ

และ หยุดใส่ปุ๋ยทางดิน นะค่ะ เพื่อให้เห็น การทำงาน

ของวีทิพย์เทอร์โบ เพื่อให้ลดต้นทุนได้จริงๆ ค่ะคุณ

ติดต่อ