รีวิวผลผลิตมันสำปะหลัง?มัน สามารถใช้ได้ตั้งแต่ เตรียมท่อนมัน

แช่ท่อนมัน หรือ ฉีดท่อนมัน

ที่ตัดแล้วกอนนำไปปลูก


?ฉีดได้ทุกๆช่วง ตั้งแต่เริ่มปลูก

ฉีดรอบแรก 7วัน 7วัน และทุกๆ10-15 วัน

ช่วงเดือนที่ 1-4 ให้รีบฉีดตามระยะ

มันจะเริ่มลงหัว หัวเริ่มใหญ่ตั้งแต่เดือนที่3


?ช่วยให้ต้นมันใหญ่ ใบเขียวใหญ่

ทนแล้ง ไม่มีน้ำมันก็หัวใหญ่ได้

ให้ฉีดต่อเนื่องตามคำแนะนำ

?ห้ามใสช้ร่วมกับ ตัวอื่นๆ?

?สารจับใบก็ห้ามใช้ร่วม

✅ใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลง

ยาหนอนได้นะค่ะ และ ยาเชื้อรา จ้า

ติดต่อ