รีวิวผลผลิตยาง

?ยางพารา ใช้ได้จร้า ยางเล็ก ยางใหญ่

ใช้ได้ ทุกๆช่วงเลยค่ะ เน้นฉีดให้ รอบลำต้น

ถ้า ฉีดพ่นที่ใบถึงก็ยิ่งดี เน้นฉีดหน้ายางที่กรีด


?ช่วยให้น้ำยางไหลดี หน้ายางนุ่ม ลำต้นไม่แห้ง


?ฉีดพ่นครั้งแรก ให้ฉีดทุก 7 วัน 7 วันครั้ง

ถ้า ต้นโตดี หรือน้ำยางไหลดี ให้ฉีด ทุกๆ10-15 วันครั้ง


?(ห้ามใช้ร่วมกับตัวอื่นๆ สารจับก็ห้าม)


?ได้ผลแน่นอนต้นพืชไม่โกหก

ใช้ได้กับพืช ทุกๆชนิด พืชไร่ พืชสวน ไม้ผล

ผักทุกๆชนิด ไม้ดอก เห็ดติดต่อ