รีวิวผลผลิตลำใย


?ลำใยใช้ได้ทุกๆช่วง

ตั้งแต่เริ่มปลูก ช่วงสะสมอาหาร

ทำต้นให้สมบูรณ์ ช่วยให้ใบแตกเร็ว ให้ใบแก่เร็ว


?ช่วยสะสมอาหารทำดอก ดอกไม่ร่วง

ช่อดอกจะยาว ช่วงดอกบานให้หยุดฉีด

?พอเริ่มติดผลเท่าปลายนิ้วก้อย

ให้ฉีดพ่นต่อเนื่อง จนเก็บผลผลิตได้เลย

ลดการใช้ปุ๋ยทางดินได้มาก

?ช่วยบำรุงผลให้ใหญ่เร็ว

ช่วยให้ผิวสวย รสชาตหวานหอม

?ราดสารก็ฉีดพ่นได้เลย ไม่ราดก็ฉีดพ่นได้

ฉีดครั้งแรก 7 วัน 7วัน และทุกๆ 15 วันครั้ง

เน้นฉีดใต้ใบ หรือใต้ทรงพุ่ม

?ให้ฉีดพ่นต่อเนื่อง จนเก็บผลผลิต

ลดการใช้ปุ๋ยทางดินได้มาก


?(ห้ามผสมตัวอื่นรวมเด็ดขาด)

✅ยาฆ่าแมลงใช้ร่วมได้จร้า

ติดต่อ